سەردێری پرسیار: ئەو میراتگرانەی ھەموو زانایان لەسەری یەک دەنگن کامەن ؟

بەرواری دانان :2019-06-28 کۆدی پرسیار:1269

پرسیار:

پرسیار : ئەو میراتگرانەی ھەموو زانایان لەسەری یەک دەنگن کامەن ؟

دەقی وەڵام:وەڵام : زانایان دەڵێن پازدە میراتگری پیاو ھەن ھەموو زانایان یەک دەنگن لەسەری کە ئەمانەن :

(١) کوڕ . (٢) کوڕی کوڕ بەرەو خوارەوە . (٣) باوک . (٤) باپیر لە باوکەوە بەرەو سەرەوە . (٥) برای ڕاستەقینە . (٦) برا لە باوک . (٧) برا لە دایک . (٨) کوڕی برای ڕاستەقینە بەرەو خوارەوە . (٩) کوڕی برا لە باوک بەرەو خوارەوە . (١٠) مامی ڕاستەقینە بەرەو سەرەوە . (١١) مام لە باوک بەرەو سەرەوە . (١٢) کوڕی مامی ڕاستەقینە بەرەو خوارەوە . (١٣) کوڕی مام لە باوک بەرەو خوارەوە . (١٤) ھاوسەری ئافرەت . (١٥) ئەو پیاوەی بەندەیەک ڕزگار دەکات دەبێتە میراتگری بەندەکە ئەگەر میراتگری نەبوون .

زانایان دەڵێن دە میراتگری ئافرەت ھەن ھەموو زانایان یەک دەنگن لەسەری کە ئەمانەن :

(١) کچ . (٢) کچی کوڕ بەرەو خوارەوە . (٣) دایک . (٤) داپیر لە دایکەوە . (٥) داپیر لە باوکەوە . (٦) خوشکی ڕاستەقینە . (٧) خوشک لە باوک . (٨) خوشک لە دایک . (٩) ژنی پیاو . (١٠) ئەو ئافرەتەی بەندەیەک ڕزگار دەکات دەبێتە میراتگری بەندەکە ئەگەر میراتگری نەبوون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Www.ferdaws.net

لیستی بەشەکانی پرسیار و وەڵام