پرسیارەکانی بەشێ :مەسح کردن لەسەر خوف و گۆریە

حوکمی مەسح کردن لەسەر گۆریە ؟ ئایا مەسح کردن لە سەر گۆرە دروستە بۆ کەسێک کە لە دەوام کاربکات ؟ ئایا بە تەواو بوونی کاتی مەسح کردن لەسەر گۆریە دەست نوێژ دەشکێت ؟ کەسێک مەسحی سەر گۆرەی کردووە و دەست نوێژی ھەیە ، ئایا دەکرێ گۆریە داکەنێت و پاشان لەپێ بکاتەوە و دوای ئەگەر دەست نوێژی شکا مەسح بکاتەوە ھەتا ڕۆژی پاشتر ئەو کاتە ؟ حوکمی دەست نوێژ دوای گۆریە داکەناندنی دوای مەسح ؟ حوکمی کات دانان بۆ مەسح کردن لەسەر گۆریە ؟ ئایا مەرجە بۆ مەسح کردن لەسەر خوف دەست نوێژی گرتبێ ؟ ئایا نییەت مەرجە بۆ مەسح کردن لەسەر خوف ؟ حوکمی دووبارەکردنەوەی مەسح لەسەر گۆریە ؟ ئایا دروستە مەسح لەسەر خوف بکەیت کاتی نووستن ئەگەر تووشی لەشگرانی ببيت ؟ حوکمی مەسح کردن لەسەر قاچی ڕاست پێش شۆردنی قاچی چەپ ؟ کاتی مەسح کردن لەسەر خوف یان گۆریە کەی دەست پێ دەکات ؟ حوکمی مەسح کردن لەسەر گۆریە دوای تەیەمووم ؟ من لە مەسح کردن لەسەر گۆریە تێناگەم ، دەکرێ ڕوون کردنەوە بدرێت ؟ حوکمی مەسح کردن لەسەر خوفی دڕاو ؟ ماوەی مەسح کردنم لەسەر گۆرییە تەواو بووە ، ئایا دەست نوێژم شکاوە یان نوێژ بەو دەست نوێژە بکەم ؟ حوکمی مەسح کردن لەسەر گۆریە ئەگەر لەشگران بیت ؟ حوکمی مەسح کردن لەسەر گۆرییە دوای تەیەممووم ؟ حوکمی مەسح کردن لەسەر گۆرییە ئەگەر ھەموو شوێنی شۆردنی دانەپۆشی بێت ؟ حوکمی مەسح کردن لەسەر گۆریەی تەنک؟

لیستی بەشەکانی پرسیار و وەڵام