سەردێری پرسیار: واجبەکانی دەست نوێژ چین؟

بەرواری دانان :2022-05-25 کۆدی پرسیار:2532

پرسیار:

پرسیار: واجبەکانی دەست نوێژ چین؟

دەقی وەڵام:

وەڵام: زانایان دەڵێن ئەمانە واجبی کاتی دەست نوێژ گرتن: ـ شۆردنی ڕوخسار.

ـ شۆردنی دەست تا ئانیشک، واتە: لەگەڵ ئانیشک.

ـ مەسحی سەر.

ـ شۆردنی هەردوو قاچ تا گۆزینک، واتە: لەگەڵ گۆزینک.

ـ تەرتیب لەنێوان ئەندامەکانی دەست نوێژ.

ـ شۆردنی ئەندامەکانی دەست نوێژ بەدوای یەک، بێ ئەوەی ماوەیەکی زۆر بکەوێتە ناوی.

ـ گەیشتنی ئاو بە ندامەکانی دەست نوێژ، واتە: هەمووی تەڕ بێت.

لیستی بەشەکانی پرسیار و وەڵام