سەردێری پرسیار:دەکرێت بە کورتی باسی ئادابەکانی ئاو خواردنەوە بکەن؟

بەرواری دانان :2023-03-15 کۆدی پرسیار:2754

پرسیار:

پرسیار: دەکرێت بە کورتی باسی ئادابەکانی ئاو خواردنەوە بکەن؟

دەقی وەڵام:

وەڵام: ئادابەکانی ئاو خواردنەوە ئەمانەن:

١ـ خواردنەوە بە دەستی ڕاست.

٢ـ گوتنی: (بسم الله) پێش خواردنەوە.

٣ـ خواردنەوە بە دانیشتنەوە.

٤ـ خواردنەوە بە سێ قوم نەک یەک. 

٥ـ سوپاسی خوای گەورە کردن دوای خواردنەوە.

لیستی بەشەکانی پرسیار و وەڵام